Ako zmeniť dodávateľa

Chcete zmeniť dodávateľa elektriny, ale nemáte čas ? Všetky formálne záležitosti vybvaíme za Vás bez poplatkov a prerušenia dodávky energií.

Postup zmeny dodávateľa energií
 

1. Podanie výpovedi aktuálnemu dodávateľovi

  • Na základe splnomocnenia podáme za Vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.

2. Podpis zmluvy o združenej dodávke elektriny

  • Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke elektriny

3. Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením

4. Začiatok dodávky elektrickej energie

  • O priebehu zmeny dodávateľa Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Zmena pre Vás nebude znamenať starosti ani prácu navyše

Jediné čo musíte spraviť, je vyplniť príslušné dokumenty a zvyšok spravíme za Vás a zadarmo. Zvoľte si za  partnera EDI energie, s.r.o. a zašlite nám vyplnenú a potrdenú žiadosť o zmenu dodávateľa.
 

Postup zmeny dodávateľa plynu

1. Podpis zmluvy o dodávke plynu

  • Vyplňte a podpíšte zmluvu o dodávke plynu

2. Podanie výpovedi Vášmu súčasnému dodávateľovi

  • Na základe splnomocnenia podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi.

3. Odoslanie vyplnenej a podpísanej zmluvy spolu so splnomocnením

  • Pre úspešné zrealizovanie zmeny dodávateľa je nutné vyplniť všetky políčka uvedené na formulári zmluvy a plnej moci.
  • Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia je potrebné, aby ste nám zaslali na korešpondenčnú adresu: Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, 955 01  Topoľčany.

4. Začiatok dodávky plynu

  • O priebehu zmeny dodávateľa Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Ďakujeme, že ste si za svojho partnera zvolili EDI s.r.o.
Tešíme sa na spoluprácu!